บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

We can not verify your eligibility for this promotion at this time...

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 252824
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • When accepting a Recruit a Friend invite, I receive an error that the system cannot verify if my account is eligible

We have received multiple reports of this issue after the Shadowlands pre-patch and can confirm it is not working as intended. Please Contact Us for a workaround while a permanent solution is being worked on.

If you receive an error that says your account is ineligible, please see this other support article.