บทความอาจยังไม่ถูกอัพเดต คุณสามารถดูบทความเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่

Can't Loot Items From Sealed Chest

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 2532
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't loot Jaina's Locket.
  • I already have a Tabard of the Lightbringer and I cannot turn in my token for a second one.
  • I cannot get my items from the Sealed Chest
  • "Duplicate item found" error in game when trying to get item from the Sealed Chest

If you cannot redeem an item obtained from the Sealed Chest, and your Item Restoration is available:

  1. Delete your current item
  2. Complete the quest to claim the item
  3. Send the item to a different character
  4. Restore your item using Item Restoration
If your item restoration is on cooldown, please contact Customer Support for assistance.