บางปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือการเชื่อมต่ออาจเกิดจากปัญหาที่ยากที่จะตรวจสอบได้จากทางฝั่งผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตหรือ ISP บางครั้งอาจจำเป็นที่จะต้องทดสอบปัญหาของคุณโดยใช้เครือข่ายที่แตกต่างไป ตัวอย่างเช่น ใช้เครือข่ายที่บ้านของเพื่อน เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ หรือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน USB

ถ้าหากใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายอื่นๆแล้วสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โปรดติดต่อผู้จัดการหรือผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตของคุณ เพื่อให้พวกเขาตรวจสอบปัญหาดังกล่าวเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านมือถือ
ขอชี้แจงว่าการใช้มือถือของคุณเป็นตัวปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตจะมีการใช้อินเตอร์เน็ตของมือถือคุณและอาจมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของอินเตอร์เน็ตมือถือของคุณได้ Blizzard ไม่สนับสนุนการตั้งค่าอุปกรณ์มือถือ และไม่แนะนำให้คุณเล่นเกมโดยใช้วิธีการดังกล่าว

1. ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มือถือของคุณสามารถปล่อยสัญญาณ Hotspot ได้ และยังมีอินเตอร์เน็ตเหลืออยู่ในแพลนมือถือของคุณ
2. ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณจาก wifi ท้องถิ่น
3. ใช้การตั้งค่าในมือถือของคุณ เพื่อเปิด hotspot ผ่านอุปกรณ์มือถือ
4. ใช้สายเคเบิลของ USB หรือตัว adapter ของ wifi ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตของมือถือ 

ถ้าหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตั้งค่า hotspot ผ่านมือถือ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณ หรือผู้ผลิตฮาร์ดแวร์