บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Get Obsidian Worldbreaker Mount

อัพเดตแล้ว: 12 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 255141
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Completed achievement Memories of Fel, Frost, and Fire but didn't get mount

The Obsidian Worldbreaker mount can no longer be obtained.

The mount could be earned during World of Warcraft's 15th Anniversary event that ended on January 7, 2020, and was added to the Mount Collection after completing the achievement Memories of Fel, Frost, and Fire. If you have the achievement but can't see the mount, check the Filters options and ensure all types of mounts are visible.