บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't receive Eternal Traveler Hearthstone Effect

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 255292
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

After buying Shadowland Epic Edition, I didn't get the new Hearthstone

The Eternal Traveler's Hearthstone is a Toy added to your collection when you purchase the Epic Edition of World of Warcraft: Shadowlands. It does not change the effect of existing Hearthstones.

To locate the Eternal Traveler's Hearthstone, open the Collections window, then click the Toys tab and look for it within. If it isn't visible, check the Filters button in the upper right. Ensure that Collected is toggled on, then click Check All in the Sources and Expansion categories. If it is wrapped, click it to unwrap.

To use the Eternal Traveler's Hearthstone, open the Toys tab, then click the Eternal Traveler's Hearthstone. You can also click and drag it to a hotbar button, then click the hotbar button. 

Note: If the Eternal Traveler's Hearthstone is not in your Collection after purchasing Shadowlands: Epic Edition, or if it can't be used after unwrapping, close the game, then log back in.