ถูกเรียกเก็บเงินค่าสมัครใช้งานในขณะที่บัญชีมีเวลาเล่นเกมเหลืออยู่

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 255300
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • ฉันเพิ่มการสมัครใช้งานขณะที่มีเวลาเล่นเกม แล้วฉันถูกเรียกเก็บเงินทันที
  • ฉันเปลี่ยนการสมัครใช้งานจากรายเดือนเป็นราย 6 เดือน แล้วฉันถูกเรียกเก็บเงินราย 6 เดือนทันที

ตามปกติ ระบบจะเรียกเก็บเงินค่าสมัครใช้งานหลังจากที่เวลาเล่นเกมของคุณหมดแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เมื่อคุณซื้อโปรโมชั่น

เมื่อคุณซื้อการสมัครใช้งานที่มีไอเท็มโปรโมชั่น (เช่น พาหนะ) คุณจะต้องชำระยอดของผลิตภัณฑ์ทันที ถึงแม้ว่าคุณจะยังมีเวลาเล่นเกมเหลืออยู่ก็ตาม เราทำเช่นนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดโปรโมชั่นดังกล่าวในกรณีที่วันตัดยอดชำระเงินของคุณอยู่หลังวันสิ้นสุดโปรโมชั่น

หากใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารแสดงยอดเรียกเก็บเงินสองรายการ (หรือมากกว่า) สำหรับคำสั่งซื้อเดียวกัน นั่นหมายความว่าสถาบันการเงินของคุณอาจจะกันยอดชำระเงินเพื่อตรวจสอบจนกว่าธุรกรรมจะสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม คุณจะจ่ายเงินเพียงครั้งเดียว

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงแผนการสมัครใช้งานของคุณ

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงแผนการสมัครใช้งาน ใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของคุณจะแสดงการกันยอดชำระเงินเพื่อตรวจสอบที่มีมูลค่าเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อทันที อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องจ่ายเงินจำนวนนี้เมื่อเวลาเล่นเกมปัจจุบันของคุณหมดลงเท่านั้น (เว้นแต่จะเป็นการสมัครใช้งานที่มาพร้อมกับไอเท็มโปรโมชั่นตามที่อธิบายไว้ข้างต้น)

ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนจากการสมัครใช้งานรายเดือนเป็นการสมัครใช้งานรายไตรมาสในขณะที่คุณยังมีเวลาเล่นเกมเหลืออยู่ คุณจะเห็นการกันยอดชำระเงินเพื่อตรวจสอบสำหรับค่าสมัครใช้งาน 3 เดือนในใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารของคุณทันที แต่คุณจะจ่ายเงินส่วนนี้หลังจากที่เวลาเล่นเกมปัจจุบันของคุณหมดเท่านั้น

การกันยอดชำระเงินเพื่อตรวจสอบ

ธนาคารของคุณควรจะคืนเงินส่วนที่กันยอดให้คุณภายในหนึ่งชั่วโมง แต่บางครั้งอาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับธนาคารของคุณ การกันยอดชำระเงินเพื่อตรวจสอบถือเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติทั่วไปของระบบการธนาคาร มีเพียงธนาคารของคุณเท่านั้นที่สามารถยกเลิกการกันยอดนี้ได้