บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Switching Between Classic and HD Models in Warcraft III: Reforged

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 255389
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • My graphics look like the classic Warcraft III
  • I cannot change back to the classic models 
  • I have Reforged but cannot turn on the new skins

  1. Open the Menu by pressing the Esc key
  2. Click Options
  3. At the bottom of the left column, toggle Classic or Reforged as preferred

You can only use this option if you own Warcraft III: Reforged and your computer meets the minimum system requirements for the game.