บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive a Character Boost with the Upgrade to Heroic or Epic

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 255415
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I purchased the Epic upgrade and it didn't include another boost
  • If I buy the base game now and then upgrade to Heroic, do I get a boost?

The Base edition does not include a boost. You will receive one boost if you upgrade from Base to Heroic or from Base to Epic. You will not receive an additional boost if you upgrade from Heroic to Epic.

See our Character Boost article for more information.