บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Missing Anima Wyrmling

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 255709
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Bought Epic Edition of Shadowlands, didn't get the pet

The Anima Wyrmling Companion is automatically added to your Companions list when purchasing the Epic Edition of World of Warcraft: Shadowlands.

To view the Companions list, open the Collections window (default hotkey: Shift-P ), then click the Pet Journal tab. Click the Filters button to ensure all pets are visible, including non-favorites and collected pets.

The base cap for Companion pets is 1000. If you have more than 1000 pets and you do not see the Anima Wyrmling, cage a few pets to get to the cap of 1000.

If you purchased Shadowlands while playing in-game, exit the game after the purchase, then log back in.