บทความนี้ได้รับการแปลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และอาจมีข้อผิดพลาดในคำแปล

Report Inappropriate Language or Names in Warcraft III: Reforged

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 256046
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • A player has insulted me
  • The BattleTag of this player is inappropriate
  • Found a clan with a bad name in Warcraft III: Reforged

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับเกมนี้ในภาษาไทย

Our in-game policies are designed to foster fun, fair, and safe game environments. If you see another player violate these policies, report them using the right-click report feature.

To report a player for language or bad names: 

  1. Open the chat window by clicking on the chat bar
  2. On the list of participants on the right, right-click on the character's name
  3. Select Report
  4. Select a Category (Language, BattleTag, Clan Name)
  5. Provide a description of the issue
  6. Click Report

You will not receive a response, but your report will be handled by the teams responsible.