บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Item Does Not Appear in Item Restoration Page

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 2564
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

The items I want to restore don't show up in the Item restoration tool

Some items will not appear in the item restoration tool, including:

  • Items recently sold to the vendor
  • Items that stack
  • Items destroyed a long time ago
  • Items destroyed before a faction change or transfer
  • Temporary items such as holiday items

For recently sold items, log in and out of the character a few times. This will remove them from the vendor buyback window and populate the items in the Item Restoration tool.

Stackable items that were destroyed and items lost just prior to a faction change or transfer may be recoverable, but restoration is not always guaranteed. Contact Customer Support for assistance.

We don't have the ability to recover items deleted a long time ago or temporary items.