บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Buy The Mighty Caravan Brutosaur

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 257527
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I want to know what will happen to the Mighty Caravan Brutosaur mount
  • Can i still buy this mount?

With the Shadowlands pre-patch, the shady vendors Talutu and Tricky Nick will cease selling the Mighty Caravan Brutosaur, and the accompanying Feat of Strength Conspicuous Consumption will no longer be obtainable.

The Mighty Caravan Brutosaur mount will then move to the Black Market Auction House where it can show up occasionally as a purchasable mount for players to bid on.