บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Forum Post Link Redirects to Forum Homepage

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 257611
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I am being redirected on the forums
  • I cannot open old forum links

The old forums have been disabled. Any links to posts on the old forums will instead redirect you to the homepage of the new forums for that game.

If you are a following a link to a post on the new forums, but your browser still redirects you to the forums homepage, it is likely that the post was deleted.