บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Find Next Quest - Legendary Cloak Questline

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 257683
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I started the new Visions of N'Zoth quest chain but I don't know where to go next

In order to unlock the Legendary Cloak you will need to complete a number of pre-requisite quest, starting with (A) An Unwelcome Advisor or (H) Return of the Black Prince.

If you have lost your place during the quest chain, there are a number of locations on your map you will want to check for the "!" icon. We suggest first pulling up the map for Uldum and Vale of the Eternal Blossoms. If you do not see the icon at either of those locations, look for the icon in the Chamber of Heart.

For additional information regarding the chain of quest that unlock the legendary cloak Ashjra'kamas, Shroud of Resolve, we suggest using a resource like Wowhead's guide.

Note: If you have spoken to Zidormi to turn back the timeline in Vale of Eternal Blossoms or Uldum, some quests will not be available until you speak to Zidormi again to bring your character back to the present.