บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Completed Horrific Vision but Didn't Receive upgrade for Legendary Cloak

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 257756
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I killed Thrall, why didn't I receive an upgrade for my cloak?
  • Didn't get upgrade after finishing horrific vision

Ashjra'kamas, Shroud of Resolve is upgraded through a series of quests you can get from Wrathion. You must accept the quest before starting a Horrific Vision in order to be eligible for quest items.

Quest items are looted from the chest that spawns once a vision ends. Note that you are only eligible for loot from the chest if you killed the relevant bosses inside the vision, based on what quest you are doing.

For additional information about upgrading the legendary cloak, see this guide.

Note: If your character dies before a boss is pulled and can't participate in the fight, you will be ineligible for loot. If you are revived and can participate before the boss dies, you will become loot eligible.