บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Stuck in Combat Inside A Vision - Unable To Use Sanity Orbs

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 257764
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I was stuck in combat and was unable to use the 'Orb Operation Manual' ability
  • While being stuck in combat, I died insanity and was unable to complete the scenario
  • I can't attack one of the mobs because it keeps evading

Several known issues with getting stuck in combat inside Horrific Visions have been hotfixed.

Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the bug report feature.