บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Loot Chest After Horrific Vision

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 257781
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I've just finished a Horrific Vision but I can't loot the chest
  • I killed Thrall but wasn't able to loot the chest

As long as you've killed the boss in your vision, any loot unintentionally left behind will be sent via the Postmaster. It can take some time for it to be sent, but if it does not arrive please submit a bug report.

Customer Support is unable to manually provide loot or restore Horrific Vessels.

Note: If your character dies before a boss is pulled and can't participate in the fight, you will be ineligible for loot. If you are revived and can participate before the boss dies, you will become loot eligible.