บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Accidentally Cleansed a Corrupted Item

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 257789
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I cleansed an item by mistake, and want my Corrupted version back.
  • I accidentally purified item and would like to get the corruption bonus back

Choosing to cleanse a corrupted item is a permanent decision, and the cleansing window warns that corruption (and any benefits from it) will be permanently removed from the item.

Cleansed items can be re-corrupted using a Preserved Contaminant enhancement. Those are sold by M.O.T.H.E.R. in the Chamber of the Heart.

Customer Support cannot assist with restoring previously corrupted items back to their previously corrupted state.