บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Recipe: Void Focus Isn't Dropping

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 257801
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I've been farming for the Recipe: Void Focus, but it's not dropping
  • is there a bug with the drop rate of the Recipe: Void Focus

We have received multiple reports of this and can confirm there are no currently known issues with the Recipe: Void Focus. During Black Empire invasions, mobs will have a random chance to drop the Recipe: Void Focus, which will allow you to create a Void Focus for all primary crafting skills, with the exception of Enchanting and Inscription. Once you have the recipe learned, mobs in Black Empire Invasions have a chance to drop a Void Focus Splinter. You need 10 Void Focus Splinter's to craft a Void Focus.

For additional information on Visions of N'Zoth crafting professions, visit this WoWhead guide.

Note: Once unlocked, you do not need to unlock it again for a different profession as it will always be present in the Chamber behind Wrathion.