บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Mists of Pandaria Farm Upgrade Stuck

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 257836
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I completed the quest "Growing the Farm I: A Little Problem", but Gai Lan is still on my farm trying to destroy the weeds

We have received multiple reports of this issue and are currently investigating it. Currently, we do not have a workaround. Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the in-game bug report feature.