บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't find quest items for the quest "Unearthed Artifacts"

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 257952
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I don't see any Titan Fragments for the quest Unearthed Artifacts
  • The spawn rate for Titan Fragments seem very low

Our developers have implemented a fix for the issue. If you're still having trouble, be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the bug report feature.