บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't complete Stepping Through the Darkness

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 258063
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Didn't get Fear and Flesh
  • Did Valley of Wisdom, but the quest didn't complete

To complete this quest you must:

  1. Accept the quest and have it in your quest log before starting a Horrific Vision
  2. Complete a bonus objective
    • This quest requires you to complete a lost area or a corrupted area inside a vision. Corrupted areas are Valley of Spirits, The Drag, Trade District, and Dwarven District
  3. Complete the vision