บทความนี้ได้รับการแปลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และอาจมีข้อผิดพลาดในคำแปล

ไม่สามารถเพิ่มยอดคงเหลือ ถึงจำนวนสูงสุดที่อนุญาต

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 258796
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • ฉันพบข้อผิดพลาดนี้เมื่อแลกรับรหัสยอดคงเหลือ
  • ฉันได้รับข้อผิดพลาดนี้เมื่อซื้อยอดคงเหลือ Battle.net
  • ขออภัย! การทำธุรกรรมนี้จะทำให้ยอดคงเหลือ Battle.net ของคุณเกินขีดจำกัดสูงสุดที่อนุญาต
  • ข้อผิดพลาด: "คุณเป็นเจ้าของสินค้าที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้แล้ว แต่เราไม่สามารถคืนมูลค่าผลิตภัณฑ์ไปยังยอดคงเหลือ Battle.net ของคุณได้ในขณะนี้"

ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจปรากฏในกรณีต่อไปนี้:

  • คุณซื้อยอดคงเหลือ Battle.net มากเกินไปในคำสั่งซื้อเดียว หรือพยายามเพิ่มยอดคงเหลือในบัญชีที่มียอดคงเหลืออยู่แล้ว ใช้ยอดคงเหลือบางส่วนของคุณก่อนที่จะพยายามเพิ่มเติม
  • จำนวนยอดคงเหลือ Battle.net สูงสุดที่คุณสามารถมีได้ในบัญชีอาจต่ำกว่าที่คาดไว้ หากคุณไม่ได้เชื่อมโยงตัวรับรองความถูกต้องกับบัญชีของคุณ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โปรดเพิ่มตัวรับรองความถูกต้องก่อนพยายามเพิ่มหรือใช้ยอดคงเหลือบางส่วนในบัญชี 
  • คุณกำลังพยายามรับ Collector's Edition ในบัญชีที่มีส่วนเสริมดิจิทัลอยู่แล้ว สำหรับเกมบางเกม ระบบของเราจะให้เครดิตคุณโดยอัตโนมัติด้วยยอดคงเหลือ Battle.net ที่เทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายในการซื้อเกมดิจิทัลดั้งเดิมของคุณ นี่คือการหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันซ้ำสองครั้ง ใช้ยอดคงเหลือบางส่วนของคุณก่อนที่จะพยายามรับ Collector's Edition หรือเพิ่มตัวรับรองความถูกต้องหากคุณยังไม่มี