ขออภัย! ธุรกรรมนี้อาจทำให้ยอดคงเหลือ Battle.net ของคุณเกินขีดจำกัดสูงสุดที่อนุญาต

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 258796
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • ฉันพบข้อผิดพลาดนี้ตอนแลกรับรหัสยอดคงเหลือ
  • ฉันพบข้อผิดพลาดนี้เมื่อซื้อยอดคงเหลือ Battle.net

ข้อผิดพลาดเหล่านี้สามารถปรากฏได้ในกรณีต่อไปนี้:

  • คุณซื้อยอดคงเหลือ Battle.net มากเกินไปในคำสั่งซื้อเดียว หรือเมื่อพยายามเพิ่มยอดคงเหลือในบัญชีที่มียอดเดิมมากอยู่แล้ว ให้คุณใช้ยอดคงเหลือบางส่วนก่อนที่จะเพิ่มยอดใหม่เข้าไป
  • บัญชีของคุณไม่ได้ใช้ตัวรับรองความถูกต้องอยู่ คุณไม่สามารถมียอดคงเหลือ Blizzard มูลค่าเกิน 110 ดอลลาร์สหรัฐในบัญชีหากบัญชีของคุณไม่ได้ใช้ตัวรับรองความถูกต้อง โปรดเพิ่มตัวรับรองความถูกต้องก่อนพยายามเพิ่มยอดคงเหลือเพื่อแก้ไขปัญหานี้
  • คุณพยายามแลกรับ Collector's Edition ในบัญชีที่มีส่วนเสริมดิจิทัลอยู่แล้ว สำหรับเกมบางเกม ระบบของเราจะเพิ่มยอดคงเหลือ Blizzard ของคุณให้โดยอัตโนมัติในมูลค่าเทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายในการซื้อเกมดั้งเดิมแบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันซ้ำสองครั้ง โปรดใช้ยอดคงเหลือบางส่วนของคุณก่อนที่จะพยายามแลกรับ Collector's Edition หรือเพิ่มตัวรับรองความถูกต้องให้กับบัญชีหากคุณยังไม่มี 

หมายเหตุ: มูลค่ายอดคงเหลือ Battle.net สูงสุดที่คุณสามารถมีได้ในบัญชีของคุณอยู่ที่ 350 ดอลลาร์ หรือ 110 ดอลลาร์หากคุณไม่ได้เพิ่มตัวรับรองความถูกต้องกับบัญชีของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความข้อจำกัดยอดคงเหลือ Battle.net ของเรา