BLZHSBGS8000000C

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 25896

ปัญหาทั่วไป

เกิดข้อผิดพลาดของดิสก์ขณะโหลดไฟล์ที่จำเป็นเพื่อเข้าสู่ระบบ
BLZHSBGS8000000C

ไคลเอนต์ไม่สามารถเริ่มทำงานได้อย่างถูกต้องเนื่องจากข้อผิดพลาดของไฟล์ที่ดาวน์โหลด ซึ่งมีโมดูลการเข้าสู่ระบบ

 1. การลบโฟลเดอร์แคช Battle.net สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโมดูลการเข้าสู่ระบบใหม่ได้
 2. ลองปิดแอพพลิเคชันเบื้องหลังเพื่อแก้ไขปัญหาของซอฟต์แวร์
 3. ลองสร้างบัญชีผู้ดูแลใหม่เพื่อแก้ปัญหาการอนุญาต
การแก้ปัญหาขั้นสูง
 1. ตั้งค่ารายการยกเว้นในซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณเพื่อให้ซอฟต์แวร์อนุญาตให้แอพพลิเคชัน Blizzard ทำงาน
 2. ปิดใช้งานพร็อกซี่ใดๆ ที่อาจรบกวนโมดูลเข้าสู่ระบบ
 3. ให้ตรวจสอบการกำหนดค่าเครือข่ายเพื่อค้นหาปัญหาการตั้งค่าไฟร์วอลล์ เราเตอร์หรือพอร์ตของคุณ
 4. หากคุณกำลังเชื่อมต่อจากเครือข่ายสาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงแรมหรือสำนักงาน โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าพร็อกซี่ไว้อย่างเหมาะสม
 1. การลบโฟลเดอร์แคช Battle.net สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโมดูลการเข้าสู่ระบบใหม่ได้
 2. ลองปิดแอพพลิเคชันเบื้องหลังเพื่อแก้ไขปัญหาของซอฟต์แวร์
 3. ซ่อมแซมสิทธิ์อนุญาตดิสก์เพื่อแก้ปัญหาสิทธิ์อนุญาตที่เกิดกับโมดูลการเข้าสู่ระบบ
การแก้ปัญหาขั้นสูง
 1. ตั้งค่ารายการยกเว้นในซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณเพื่อให้ซอฟต์แวร์อนุญาตให้แอพพลิเคชัน Blizzard ทำงาน
 2. ปิดใช้งานพร็อกซี่ใดๆ ที่อาจรบกวนโมดูลเข้าสู่ระบบ
 3. ให้ตรวจสอบการกำหนดค่าเครือข่ายเพื่อค้นหาปัญหาการตั้งค่าไฟร์วอลล์ เราเตอร์หรือพอร์ตของคุณ
 4. หากคุณกำลังเชื่อมต่อจากเครือข่ายสาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงแรมหรือสำนักงาน โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าพร็อกซี่ไว้อย่างเหมาะสม

ลองทุกอย่างที่ว่ามาแล้วใช่ไหม

หากขั้นตอนด้านบนไม่ช่วยแก้ปัญหาของคุณ โปรดไปที่ฟอรัมการสนับสนุนทางเทคนิคหรือติดต่อเรา