บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Save Warcraft III Campaign

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 259079
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Cannot find the Campaigns folder in my Warcraft III folder
  • Cannot add custom campaigns to my Warcraft III folder

Where is your Campaign progress saved

Classic and Reforged Campaign progress is saved separately. 

Campaign progress is saved locally in the Documents folder in your computer. If you want to play on a different computer, you can copy over your Campaign folder to the new computer to resume your game.

Custom Campaigns aren't currently available in Warcraft III: Reforged.

Can't save?

If you can't save your Campaign progress it may be that you don't have permissions to write on the Documents folder. If your Operative System is Windows: 

  1. Check your Windows user has permissions to write on the Documents folder. Otherwise, try creating a new administrator account to resolve permissions issues.
  2. Check if OneDrive is preventing Battle.net Games from accessing or modifying files in your Documents folder and unsync your Documents folder from OneDrive.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.