ฮาร์ดไดรฟ์ที่เสียหายด้านไฟล์ระบบหรือด้านอุปกรณ์อาจทำให้คุณประสบปัญหาโหลดเกมนาน เกมค้าง เกมหยุดทำงาน และปัญหาด้านประสิทธิภาพอื่นๆ ลองทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาด้านล่างเพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดไดรฟ์

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณอาจต้องนำคอมพิวเตอร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์

เรียกใช้การสแกนดิสก์และตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์เป็นประจำ เพื่อให้การจัดการไฟล์ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ อย่าลืมปิดแอพพลิเคชันพื้นหลังทั้งหมด เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้

เครื่องมือ Apple Diagnostics Test ช่วยให้คุณสามารถทดสอบฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาปัญหา เมื่อคุณทดสอบเสร็จแล้ว ให้จดรหัสอ้างอิงใดๆ ก็ตามที่คุณได้รับ ดูรายการรหัสที่เป็นไปได้ในคู่มือรหัสอ้างอิงการวินิจฉัยของ Apple