สำหรับอุุปกรณ์ Mac โปรดดูคู่มือ สิทธิ์การซ่อมแซมดิสก์และวิธีซ่อมแซมดิสก์

เรียกใช้การสแกนดิสก์และตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์เป็นประจำ เพื่อให้การจัดการไฟล์ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ อย่าลืม ปิดแอพพลิเคชันพื้นหลังทั้งหมด เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้