หากต้องการใช้งานการสนทนาด้วยเสียงหรือปิดการใช้งานปุ่มลัดแป้นพิมพ์ของระบบปฏิบัติการ คุณจะต้องเปิดใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือ

  1. จากเมนู Apple เลือก การตั้งค่าระบบ
  2. เปิด ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
  3. คลิกที่ แท็บความเป็นส่วนตัว
  4. เลือก การเข้าถึง จากรายชื่อในแถบด้านซ้ายของบานหน้าต่างความเป็นส่วนตัว
  5. คลิกที่ไอคอนล็อคที่มุมซ้ายล่างของหน้าต่าง แล้วป้อนบัญชีผู้ดูแลและรหัสผ่านเมื่อพร้อมท์
  6. เลือกกล่องเครื่องหมายข้างๆ เกมที่คุณต้องการเปิดใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือ