โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน Vertical Sync