บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Abandoned Reconstructing "Fear And Flesh" and Lost Pages

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 260047
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I abandoned Reconstructing "Fear And Flesh"  by mistake and lost all the progress!

If you abandon a quest accidentally and lose progress, go back to the quest giver to pick the quest back up. For this quest, you will need to start progress over again, but with the recent changes you are able to complete all cloak upgrade quests with a single vision, as long as you complete all objectives within that vision.

Customer Support does not assist with restoring quests or lost progress.