บทความอาจยังไม่ถูกอัพเดต คุณสามารถดูบทความเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบหลังจากรีเซ็ตรหัสผ่าน

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 26010
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

ฉันเปลี่ยนรหัสผ่าน และตอนนี้ฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

หากคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้หลังจากเพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ ให้ลองทำดังนี้

ปัญหาอาจเกิดจากรหัสผ่านของคุณ

  1. หากคุณใช้ตัวจัดการรหัสผ่านที่มีบริการป้อนข้อมูลอัตโนมัติ ให้ลบรหัสผ่านที่กรอกไว้ล่วงหน้าแล้วพิมพ์รหัสผ่านของคุณเอง
  2. ตรวจสอบว่าคุณเปิด Caps Lock อยู่หรือไม่ กล่องป้อนข้อมูลรหัสผ่านนั้นแยกตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ว่าเป็นตัวอักษรที่ต่างกัน
  3. หากคุณใช้แป้นพิมพ์หลายภาษาหรือหลายรูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ภาษาหรือรูปแบบใดป้อนรหัสผ่าน
  4. ลองพิมพ์รหัสผ่านของคุณใน Notepad เพื่อดูสิ่งที่คุณต้องการจะป้อน

หากคุณยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

ปัญหาอาจเกิดจากอีเมลของคุณ

  1. หากคุณใช้ตัวจัดการรหัสผ่านที่มีบริการป้อนข้อมูลอัตโนมัติ ให้ลบอีเมลที่กรอกไว้ล่วงหน้าแล้วพิมพ์อีเมลของคุณเอง
  2. ตรวจสอบว่าคุณพิมพ์อีเมลถูกต้อง
  3. หากคุณมีหลายอีเมล ให้ตรวจสอบว่าคุณเลือกป้อนอีเมลที่ถูกต้อง
  4. หากคุณเพิ่งเปลี่ยนอีเมล Battle.net ของคุณ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ป้อนอีเมลใหม่
หากยังคงพบปัญหาอยู่ โปรดติดต่อเรา