บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Start Character Service: "Pending Service" Error

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 26066
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Error: "This character has the requested service pending"
  • Error: "This character already has a pending service. Please wait until that is complete to try again."

This error indicates that the character has recently received another service. To resolve this error, log in with this character, log out, and try again. If the issue persists, contact us.