บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable to Use Gouged Eye of N’Zoth On Item

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 261075
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I'm unable to use the Gouged Eye of N’Zoth to add sockets into my gear.
  • When I try to use the Gouged Eye of N’Zoth I get the error "Item cannot be modified."

The Gouged Eye of N'Zoth cannot be used on:

  • The Heart of Azeroth
  • Azerite armor
  • Ashjra'kamas, Shroud of Resolve
  • Items that already have a socket
  • Eternal Palace or earlier raid tier gear
  • Crafted items from before Visions of N'Zoth
  • Characters level 51 and higher will not be able to use a Gouged Eye of N'Zoth

For more information about Gouged Eye of N'Zoth, visit a fanpage like Wowhead.