บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

In-Game Help Menu Blank

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 262352
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • The in-game help menu is blank
  • My help menu is just a solid color without any text or options

If you are unable to see in-game help content due to the window being blank, black, brown, or blue, the following troubleshooting usually resolves this issue:

  1. If you're using a VPN, try removing it.
  2. Ensure the game is installed on your C: drive. In particular ensure you are not using Symlink or Windows Junction to store game files
  3. Ensure that the IP being used is not shared among multiple devices
  4. Some crashes are caused by Overlay Incompatibilities if they aren't fully updated. If updating doesn't help, try disabling or uninstalling these programs.
If these steps do not resolve the issue, you can submit a ticket on our Support Site.