บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Error: Request Limit Reached

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 263437
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I receive the error "Request limit reached" when adding my phone number
  • I receive this error when adding an Authenticator

You will receive this error if adding a phone number or authenticator to your Battle.net account fails multiple times in a short timeframe. Clear the cache and cookies on your browser, or use a different browser, and try again. If the problem continues, wait 24 hours before you try again.