บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

SMS Verification Code is Invalid

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 263512
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

When I try to add my phone number to my Battle.net account, I receive a text, but the code is invalid.

In the US, messages from Blizzard come from a 6 digit number - this is not the code itself, but the sender.

Regardless of your location, please open the message and read the body of the message - it's easy to get confused if you read the preview.

Here is an example of a verification code being sent:
 

Message from: 837402
Body: "Your verification code is 484312 - Blizzard Entertainment"