บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Error BN-115

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 263682
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Unable to log into Overwtach, I see the console error BN-115

This error indicates a connection problem when contacting the Authentication services. Typically this is temporary and is resolved by restarting the game and trying again.

If the error persists, try to connect your device to the internet using an alternate connection to rule out any issues with your normal connection. If an alternate connection does not help, you may try to run an MTR test to identify the problem location and contact our technical support.