บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Updated My Country In Account Details But Still Cannot Add Phone Number

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 263862
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I cannot edit the phone number country code
  • After I changed my country, the field to add the phone number in the website still shows my previous country code
  • I just updated my country of residence in the account settings but I still can't add my phone number

To add a phone number, your phone number must belong to the same country registered in your Blizzard Account Details. When you add your phone number, the country code field is pre-populated based on the registered country of residence. This field can't be edited.

If you have the wrong country registered on your Blizzard account and your phone's country code doesn't match, update your registered country and try again. 

If you have the correct country registered on your Blizzard account and you still can't add the phone number, log out from your account, clear the cache and cookies in your browser, and try again.

If the problem continues, contact us.