บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Upgrade Heirloom

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 264379
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I applied an heirloom upgrade to my weapon, but it is still showing the same level in the heirloom tab.
  • I am unable to upgrade my heirloom armor.  I receive an error that I can't do that.
  • I can't upgrade Hellscream's Shield Wall. Other heirlooms upgrade normally.

You can only upgrade a heirloom one step at a time. If your heirloom is level 1, you cannot apply a level 5 upgrade to it. You must first upgrade the heirloom to level 2, then 3, and so on.

Armor heirlooms can only be upgraded with Armor Casings and weapons can only be upgraded with Scabbards.

To upgrade a heirloom right-click on the upgrade item on your inventory. This will automatically open your heirloom collection tab and lit the heirlooms you can upgrade. You cannot upgrade a heirloom using the upgrade item on a physical heirloom on your inventory or equipped.