บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't See Hyjal Bonfire

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 264663
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't complete Flame Warden of Cataclysm as Nordrassil is phased
  • There's no bonfire or npc in Mount Hyjal
  • Can't complete Honor the Flame for the Summer Event

If you are unable to see the bonfire for the Midsummer Fire Festival in Hyjal, you may first need to complete the Heart of Azeroth-related quests in that zone, otherwise it will be phased.  The quests that need to be completed in this zone:

  1. A Fresh Trauma
  2. Healing Nordrassil 
  3. Do It the Azerite Way
To receive these quests from Magni, you must first have completed the Nazjatar introduction quests, up through the quest Harnessing the Power.  After that, you can pick up A Fresh Trauma from Magni in the Chamber of Heart.