BLZBNTBTS0000000D

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 26494
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

เรากำลังพยายามปรับปรุงไฟล์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้ โปรดลองปิดโปรแกรม และลองอีกครั้ง ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดนี้อีก คุณอาจต้องติดตั้ง แอพ Battle.net ใหม่อีกครั้ง
รหัสข้อผิดพลาด: BLZBNTBTS0000000D

เราพยายามปรับปรุงไฟล์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้ โปรดทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา

  1. ให้ปิด Battle.net แล้วเปิดใหม่เพื่อล้างกระบวนการของ Agent ที่ค้างอยู่
  2. ลบโฟลเดอร์เครื่องมือของ Battle.net เพื่อสร้างที่ล้าสมัยหรือเสียหายขึ้นมาใหม่
  3. การถอนการติดตั้งและติดตั้งแอพ Battle.net อีกครั้งอาจแก้ปัญหาตัวเปิดใช้ระบบซึ่งพบได้ยาก

หากคุณลองทำขั้นตอนเหล่านี้แล้ว และยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่ โปรดติดต่อเรา