ในระหว่างขั้นตอนการสนับสนุน เราอาจจำเป็นต้องใช้เอกสารระบุตัวตนที่มีรูปภาพ เพื่อตรวจสอบว่าเรากำลังติดต่อกับเจ้าของบัญชีตัวจริง เรายอมรับเอกสารระบุตัวตนที่มีรูปภาพที่ออกโดยทางราชการเกือบทั้งหมด

เอกสารที่ยอมรับ

 • สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม (เฉพาะสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี)
 • ใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยทางราชการ
 • บัตรประจำตัวทหารที่มีรูปถ่าย
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยทางราชการ
 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประกันสุขภาพที่มีรูปถ่าย (แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์)
 • บัตรลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีรูปถ่าย (เม็กซิโก)

เอกสารที่ไม่ยอมรับ

เรา ไม่ ยอมรับเอกสารประจำตัวประเภทต่อไปนี้ (รายการนี้ไม่ครอบคลุมเอกสารทั้งหมด):

 • บัตรประจำตัวนักศึกษาที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษา
 • บัตรสมาชิกของสถานที่ออกกำลังกาย
 • บัตรห้องสมุด
 • ใบอนุญาตขับรถ/ใบอนุญาตของผู้เรียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยทางราชการซึ่งหมดอายุแล้ว

ทำไมเราจึงต้องใช้บัตรประจำตัว

แฮกเกอร์มักใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าถึงบัญชีของคุณ เราต้องการเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการเพื่อให้เรามั่นใจว่าเรากำลังติดต่อกับเจ้าของบัญชีตัวจริงก่อนที่จะทำการแก้ไขบางอย่าง 

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจรวมถึงการลบโปรแกรมตรวจสอบตัวตน การแก้ไขการควบคุมโดยผู้ปกครอง การอัพเดตคำถามส่วนตัว หรือการติดต่อใดๆ ที่คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ

เราจะไม่ใช้เอกสารประจำตัวของคุณในการดำเนินการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชี เราจะลบสำเนาที่คุณส่งให้เราทันทีที่คำขอได้รับการแก้ไข

 

วิธีการส่งเอกสารประจำตัว

เมื่อคุณส่งคำขอ คลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์ หรือลิงก์ แนบไฟล์ เพื่ออัพโหลดรูปภาพของคุณ