บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Release Inactive Guild Name

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 2662
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Want to use a guild name that is already taken
  • Can you free up a guild name for me?

If a guild name has been taken, you will need to try another name. In very rare cases, Customer Support will investigate the possibility of freeing up a guild name.