บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Dungeon or Raid Loot

อัพเดตแล้ว: 5 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 2664
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Killed the boss but couldn't loot
  • The boss didn't give me loot

WoW Classic and Wrath Classic

Unlooted items in WoW Classic are not sent to your mailbox. Items that aren't looted will remain on the corpse until it despawns. Resetting an instance will cause corpses to despawn, and all unlooted items will be lost. Customer Support does not recover unlooted items.

Modern WoW

The Postmaster will send loot to your mailbox from the following:

  • Instances
  • World Bosses
  • One-time only treasure chests

The Postmaster will not send the following loot to your in-game mail:

  • Quest items
  • Items left on corpses in the outside world
  • Bind on Equip items
  • Items lost from Fishing, Herbalism, or Mining due to full bags
  • Currencies

If you believe you have experienced a bug with looting, please submit a ticket so we can investigate.