บทความอาจยังไม่ถูกอัพเดต คุณสามารถดูบทความเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่

Didn't Receive Dungeon or Raid Loot

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 2664
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Killed the boss but couldn't loot
  • The boss didn't give me loot

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับเกมนี้ในภาษาไทย

WOW CLASSIC

Unlooted items in WoW Classic are not sent to your mailbox. Items that aren't looted will remain on the corpse until it despawns. Resetting an instance will cause corpses to despawn, and all unlooted items will be lost. Customer Support does not recover unlooted items.

BATTLE FOR AZEROTH

The Postmaster will send loot to your mailbox from the following:

  • Instances
  • World Bosses
  • One-time only treasure chests

The Postmaster will not send the following loot to your in-game mail:

  • Quest items
  • Items left on corpses in the outside world
  • Bind on Equip items
  • Items gained from Fishing, Herbalism, or Mining due to full bags

If you think you experienced a bug, submit a ticket for assistance.