สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างหรือเปลี่ยนแปลง BattleTag ของคุณ™ โปรดดูที่ การจัดการบัญชี

กฎการตั้งชื่อ

  • BattleTag ต้องมีความยาวระหว่าง 3-12 ตัวอักษร
  • อนุญาตให้ใช้ตัวอักษรแบบเน้นเสียงได้
  • อนุญาตให้ใช้ตัวเลขได้ แต่ BattleTag ต้องไม่เริ่มต้นด้วยตัวเลข
  • อนุญาตให้ใช้ตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ผสมกันได้ (เช่น: ZeRgRuSh)
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ช่องว่างหรือสัญลักษณ์
  • BattleTag ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎที่กำหนดไว้ในมาตรฐานทางจริยธรรมของเรา

ตัวระบุจะถูกเพิ่มให้กับทุก BattleTag โดยอัตโนมัติ หมายเลขนี้ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่สามารถช่วยเหลือด้านการเปลี่ยนแปลงตัวระบุได้

หมายเหตุ: เราจะดำเนินการแก้ไข BattleTag ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้