บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Error 315000

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 27124
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

The player is not connected or there is an issue with the service. Please try again. (Code 315000)

Follow the steps below to resolve this issue.

  1. Exit the game client, then log in again.
  2. If logging back in does not work, change your Blizzard account password.

Tried everything here?

If you have tried all of these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forum or contact us.