บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable to reach the quest "From the Belly of the Beast"

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 271364
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't find "I Never Forget a Face" to complete Silverpine Forest
  • I need transmog rewards from "From the Belly of the Beast" but can't get them

The two quests "I Never Forget a Face" and "From the Belly of the Beast" are optional quests, and they are only available just before the end of the Silverpine Forest questline.

Once you complete the entire zone (ending with "Empire of Dirt"), you'll be locked out of those optional quests.

If this happens, you'll have two options:

  • You can use another character to go through Silverpine Forest and complete the quest.
or