บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Reporting Diablo II (2000) Bugs

อัพเดตแล้ว: 9 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 271422
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I want to report a bug in Diablo II (2000)

If you encounter a bug in Diablo II (2000), report it to us using the Diablo II (2000) General Forums. Submissions posted there have the benefit of allowing a community discussion around high-impact bugs, which can occasionally help in prioritizing them.