บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

No Credit for "Adventurer of Val'sharah" Achievement

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 274101
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I do not receive credit for Adventurer of Val'sharah after killing the rare Galthenak.
  • Every time I try the event "Marius & Tehd vs. a Satyr" I do not receive credit for the event.

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as intended. While our developers are working to resolve the underlying issue, you may want to contact Customer Support. Provided we can verify that you were impacted by this, we may be able to assist.

You may submit a ticket for assistance here