บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable to Restore Authenticator Using Serial Number and Restoration Code or SMS Verification

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 274576
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't restore the old auth on my new phone
  • Get the error "An error occurred while restoring your authenticator. Make sure the serial and restore code are correct, then try again." when I try to sync the new auth with old one.

If you still have access to your account and authenticator, you can Manage Security Options on your account to remove it.

If you can't log in to your account, we can help you remove your authenticator.

NoteBlizzard Phone Notifications will help you log in if you have problems with your authenticator.